The Lakefront - overmilwaukee
Milwaukee Beaches on a windy day in March 2012

Milwaukee Beaches on a windy day in March 2012

MilwaukeeBeachesBradford Beachaerial photo